نازل شدن روح خدا بر شما مبارك باد

ساخت وبلاگ
چکیده : ✝️نازل شدن روح خدا بر شما مبارک باد..✝️ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ اﺯ ﻣﺮﮒ و ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺢ, ﺭﻭﺯ {ﭘﻨﻂﻴﻜﺎﺳﺖ} ﻓﺮا ﺭﺳﻴﺪ.ﺑ... با عنوان : نازل شدن روح خدا بر شما مبارك باد بخوانید :

✝️نازل شدن روح خدا بر شما مبارک باد..✝️
ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ اﺯ ﻣﺮﮒ و ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺢ, ﺭﻭﺯ {ﭘﻨﻂﻴﻜﺎﺳﺖ} ﻓﺮا ﺭﺳﻴﺪ.ﺑﻪ اﻳﻦ (ﻋﻴﺪ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ)ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ, ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻋﻴﺪ ﭘﺴﺢ. ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻧﻮﺑﺮ ﻏﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﻲآﻭﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﻲ اﻳﻤﺎﻧﺪاﺭاﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ, ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺻﺪاﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺻﺪاﻱ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ اﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺁﻣﺪ و ﺧﺎﻧﻪاﻱ ﺭا ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻤﻊ ﺑﻮﺩﻧﺪ, ﭘﺮ ﻛﺮﺩ.
ﺳﭙﺲ ﭼﻴﺰﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﺗﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ, ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﺮاﺭ ﮔﺮﻓﺖ.ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻫﻤﻪ اﺯ ﺭﻭﺡ اﻟﻘﺪﻭﺱ ﭘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاﻱ اﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ, ﺯﻳﺮا ﺭﻭﺡ ﺧﺪا اﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺭا ﺑﻪ اﻳﺸﺎﻥ ﺩاﺩ..
اﻋﻤﺎﻝ ﺭﺳﻮﻻﻥ2 :1:5
Majid mohammady taghavi

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۶ساعت 14:56  توسط Majid mohammady taghavi  | 
ظهور كن اي منشاً سپيدي...
ما را در سایت ظهور كن اي منشاً سپيدي دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : سه شنبه 16 خرداد 1396 ساعت: 17:36